INFORMACJA

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 lutego br., zaświadczenia ADR, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują swoją ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie i zda egzamin przed 1 października 2021 r

Pobierz plik

PLAN KURSÓW ADR DLA KIEROWCÓW II ÷ XII 2021 r.

 • 20 ÷ 27 lutego 2021 r.
 • 13 ÷ 20 marca 2021 r.
 • 27 marca ÷ 3 kwietnia 2021 r.
 • 17 ÷ 24 kwietnia 2021 r.
 • 08 ÷ 15 maja 2021 r.
 • 29 maja ÷ 5 czerwca 2021 r.
 • 19 ÷ 26 czerwca 2021 r.
 • 03 ÷ 10 lipca 2021 r.
 • 21 ÷ 28 sierpnia 2021 r.
 • 04 ÷ 11 września 2021 r.
 • 25 września ÷ 2 października 2021 r.
 • 16 ÷ 23 października 2021 r.
 • 06 ÷ 13 listopada 2021 r.
 • 27 listopada ÷ 4 grudnia 2021 r.
 • 02 ÷ 8 stycznia 2022 r.
 • 22 ÷ 29 stycznia 2022 r.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GARWOLINIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Garwolinie przy ul. Kościuszki 6/4. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Garwolińskiego – zaświadczenie o wpisie Nr EKS. 4320-2/2004 z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 • Ośrodek specjalizuje się głównie w organizacji kursów i szkoleń technicznych, dotyczących transportu drogowego oraz przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Prowadzi również szkolenia administracyjno–biurowe oraz przygotowujące do wykonywania zawodów usługowych.