PLAN KURSÓW ADR DLA KIEROWCÓW IX 2020 r. - II 2021 r.

 • 04 ÷ 12 września 2020 r.
 • 18 ÷ 26 września 2020 r.
 • 02 ÷ 10 października 2020 r.
 • 23 ÷ 31 października 2020 r.
 • 06 ÷ 14 listopada 2020 r.
 • 20 ÷ 28 listopada 2020 r.
 • 04 ÷ 12 grudnia 2020 r.
 • 27 grudnia ÷ 02 stycznia 2021 r.
 • 03 ÷ 09 stycznia 2021 r.
 • 22 ÷ 30 stycznia 2021 r.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GARWOLINIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Garwolinie przy ul. Kościuszki 6/4. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Garwolińskiego – zaświadczenie o wpisie Nr EKS. 4320-2/2004 z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 • Ośrodek specjalizuje się głównie w organizacji kursów i szkoleń technicznych, dotyczących transportu drogowego oraz przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Prowadzi również szkolenia administracyjno–biurowe oraz przygotowujące do wykonywania zawodów usługowych.