Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności: Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.

Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/ZK/11/2017 na zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.

Postanowiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia: Almax – Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.
Liczba zdobytych punktów oferty: 70
Cena oferty: 3045,31 zł brutto.

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na: Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie kierowca wózków jezdniowych dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.

Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/RR/04/201 na wybór dostawcy na  materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie kierowca wózków jezdniowych dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.
Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
F.H.U MARGAZ” Marek Wysocki, 08-400 Garwolin, ulica Kościuszki 120
Liczba zdobytych punktów oferty: 100
Cena całej oferty: 720 zł brutto.
 

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.

Wyniki postępowania nr RPMA.10.03.04/RR/03/2017 na zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie:

Postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert.